Materias que imparto

Materias de Grao:

  • Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
  • Tradución idioma I1 inglés-galego
  • Tradución idioma II1 inglés-galego
  • Tradución idioma II2 inglés-galego

Mestrado en Tradución para a comunicación internacional:

  • Metodoloxía da investigación